வீட்டில் மணி பிளாண்ட் இருந்தாலும் பணப்பிரச்சினை ஏற்படுகிறதா? மணி பிளாண்ட் வளர்க்கும் பொழுது தப்பி தவறி கூட இந்த தவறை செய்யாதீங்க..

நம்முடைய வீட்டில் சில செடிகளை நடுவது மிகவும் மங்களகரமாRead More…

தென்னை மரத்தில் தினமும் இருந்து வந்த அ ழுகு ரல் சத்தம்… அதில் என்ன இருக்கிறது என்று பார்த்து அ லறி ஓ டிய மக்கள்…!!

மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் உள்ள ஒரு கிராமத்தில் தென்னந் Read More…

பெண்கள் காலில் க ருப்பு க யிறு க ட்டி பார்த்திருப்பீர்கள்… அது எதற்கு தெரியுமா? இதற்கு பின்னால் இப்படியொரு ர கசி யம் இருக்கா??

பெணகள் ஒற்றை காலில் கறுப்பு க யிறு க ட்டு வதா ல் ஆப த்தா எRead More…

இலங்கையில் ஒருவரது வீட்டில் ப டுக் கைய றைக் குள் பு குந் த ரா ஜ நா கம்… வீ ட்டுப் பக்கமே பாம்பு வரக்கூடாதா? அப்போ இதை மட்டும் செய்யுங்க…!!

இ லங்கை யில் க டுவ ளை நவகமுவ பகுதி ஒன்றில் ப டுக் கை அ றைகRead More…